ငွေစျေးအပြောင်းအလဲကြောင့် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

  • High-efficiency 4x4 WiFi 6 (802.11ax)
  • 5 GHz (4x4 MU-MIMO and OFDMA) band with a 4.8 Gbps throughput rate
  • 2.4 GHz (2x2 MU-MIMO and OFDMA) band with a 573.5 throughput rate
  • Operates at full 4x4 MIMO with 160 MHz bandwidth
  • Powered with PoE (PoE adapter included)

Brands : Ubiquiti

Category : Access Point

SKU : U6-Mesh

Out of Stock
Delivery
No.10, Nanthar Road, Ahlone Township, Yangon , Myanmar (Burma).
32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the others
Cash On Delivery is available
Shipping is available
Service
100 % Authentic
1 Year Warranty

    Ubiquiti Indoor/outdoor, 4x4 WiFi 6 access point designed for mesh applications.

    The UniFi6 Mesh (U6 Mesh) is a high-performance, four-stream WiFi 6 access point that provides best-in-class signal meshing to enhance the wireless coverage of home and enterprise networks. The U6 Mesh can reach an aggregate throughput rate up to 5.3 Gbps with its 5 GHz (4x4 MU-MIMO and OFDMA) and 2.4 GHz (2x2 MU-MIMO and OFDMA) bands. This access point also operates at full 4x4 MIMO with 160 MHz channels to create high-capacity wireless uplinks and facilitate faster data transfer. The sleek U6 Mesh is discreet enough to stage anywhere in your home or office, but also rugged enough to reliably operate outdoors thanks to its IPX5-rated, waterproof housing. The U6 Mesh is a plug-and-play device designed to easily extend your wireless signal to ensure full, seamless coverage and high-quality WiFi connectivity. It can be set up in minutes and fully managed with the UniFi Network web application or mobile app.

View All ( 0 Reviews)

Be the First Review


-

You may also like