ငွေစျေးအပြောင်းအလဲကြောင့် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

Features:

  • (1) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 input
  • (6) GbE RJ45 ports
  • (1) GbE, PoE passthrough RJ45 ports
  • Powered with 802.3at PoE+ or the included 24W, AC/DC power adapter*

Brands : Ubiquiti

Category : Switch

SKU : US-8

In Stock
Delivery
No.10, Nanthar Road, Ahlone Township, Yangon , Myanmar (Burma).
32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the others
Cash On Delivery is available
Shipping is available
Service
100 % Authentic
1 Year Warranty

    Layer 2, PoE switch with (8) GbE RJ45 ports including (1) GbE, 820.3at PoE+ input and (1) PoE passthrough port.

    The Switch 8 (US 8) is a fully managed switch with (8) GbE RJ45 ports, including (1) PoE passthrough port which can provide up to 12W to a UniFi access point or other PoE device. The US 8 can be powered with either 802.3at PoE+ or the included 24W, AC/DC power adapter, and offers a 8 Gbps total, non-blocking line rate. This switch can be monitored or configured from anywhere with the powerful, intuitive UniFi Network web application and mobile app.

View All ( 0 Reviews)

Be the First Review


Networking Interfaces (8) Gigabit RJ45 Ports
Non-Blocking Throughput: 8 Gbps
Switching Capacity: 16 Gbps
Power Supply External AC/DC Adapter: 48V, 0.5A
Max. Power Consumption 12W (Excluding PoE Output)

You may also like