ငွေစျေးအပြောင်းအလဲကြောင့် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

Brands : IgniteNet

Category : Access Point

SKU : SP-W2-AC1200-EU

Out of Stock
Delivery
No.10, Nanthar Road, Ahlone Township, Yangon , Myanmar (Burma).
32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the others
Cash On Delivery is available
Shipping is available
Service
100 % Authentic

MORE INFO

This new access-point from IgniteNet is powered by a next-generation quad-core CPU, which allows super-high performance when serving a high number of users. 802.11ac wave2 standard support has MU-MiMo compatibility allowing the AP to transmit data more efficiently and at higher speeds. Dual radio design with two spatial streams per radio enabled lightning-fast speeds up to 1.3 Gbps total capacity.

Cloud-Enabled Networking
The IgniteNet Spark AC Wave2 is cloud-enabled out of the box allowing for easy, highly scalable installation, configuration, and management.

Dual Band AC1200 Wave2 Operation
The Spark AC Wave2 is capable of operating simultaneously at 2.4GHz (802.11b/g/n) as well as 5GHz (802.11a/n/ac) to supply ample throughput for the most demanding applications.

AC Wave2 Features for Performance
The Spark AC1200 Wave2 features the latest 802.11ac standard including MU-MIMO and enhanced beam forming - giving the best price/performance ratio in the market.

Robust Yet Simple Mounting Options
The Spark AC Wave2 can be wall, ceiling, or desktop mounted both indoors and outdoors, greatly simplifying installations in both offices, homes, parks, smart cities and many other applications.

DATA SHEET

MountingMuro/soffitto/palo
UsageIndoor/Outdoor
Radiation typeOmnidiretional
Gigabit Ethernet ports2
Frequency band2,4+5GHz
USB portsYes
802.3af supportYes
Dimensions176 x 162 x 33 mm
Peso417 g


View All ( 0 Reviews)

Be the First Review


-

You may also like