ငွေစျေးအပြောင်းအလဲကြောင့် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

  • 12 Way PDU
  • Universal Input Plug
  • 3meter input cable
  • 13A

Brands : Toten

Category : Power Distribution Unit

SKU : PDU-C-13A-12-UNI-NA-(L/R)

In Stock
Delivery
No.10, Nanthar Road, Ahlone Township, Yangon , Myanmar (Burma).
32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the others
Cash On Delivery is available
Shipping is available
Service
100 % Authentic

Clever 12-Way PDU with 3meter input cable and 13A UNI 

  • 12 Way PDU
  • Universal Input Plug
  • 3meter input cable
  • 13A

View All ( 0 Reviews)

Be the First Review


-

You may also like